28. říjen 2021

Registrace organizátora Sokolského běhu republiky

Nejzazší termín pro registrace organizátora je 20.4. 2021.
(doporučená výše startovného pro hlavní závod je 200 Kč, z toho 100 Kč použije centrální tým na správu registrací, výrobu medailí, startovních čísel a další materiální podporu lokálním organizátorům)

* Povinné